در باقرآباد ورامین انجام شد

نزدیک به شش کیلومتر اصلاح شبکه آبرسانی

عملیات اجرایی نزدیک به6کیلومتر اصلاح شبکه آبرسانی در باقرآباد پایان یافته و آبرسانی به شهروندان محترم به طرز مطلوب انجام می شود.

رئیس اداره آب وفاضلاب باقرآباد گفت: با مشاهده افزایش آمار حوادث و اتفاقات و همچنین افت فشار آب دربرخی از نقاط سطح شهر مراتب مورد بازدید کارشناسان دفتر فنی شرکت آب وفلاضلاب جنوب شرقی استان تهران قرار گرفت.

علی ولی بغدادی در ادامه توضیح داد: در همین راستا از مدار خارج نمودن شبکه قدیمی وفرسوده در دستور کار این اداره قرار گرفته وطی چندین عملیات اجرایی جداگانه و با استفاده از لوله هایی با جنس و قطر مناسب نزدیک به شش کیلومتر اصلاح شبکه آبرسانی در باقرآباد انجام شد.

وی در پایان افزود: با اجرای این طرح آبرسانی ضمن جلوگیری از هدر رفت آب آشامیدنی در کوچه و خیابان های شهر باقرآباد،آمار حوادث و اتفاقات در شبکه توزیع آب شهری نیز بسار کاهش یافته است.

/ 0 نظر / 4 بازدید