دانش آموزان شهرستان ورامین

فرهنگ مصرف بهینه آب را ترویج و تبلیغ می نمایند

با بکارگیری مکانیزم های هنری و فرهنگی دانش آموزان مدارس شهرستان ورامین در زمینه ترویج مصرف بهینه آب با شرکت آب و فاضلاب همگام می شوند.

مدیر دفتر روابط عمومی شرکت آبفای جنوب شرقی گفت:با توجه به این که  دو مقوله  هنر و فرهنگ ارتباط متقابلی با یکدیگر دارند به همین منظور نهادینه سازی فرهنگ مصرف بهینه آب با استفاده از راهکارهای هنری در اولویت  فعالیتهای آموزشی این دفتر قرارگرفت.

سعید محمدیان افزود:در همین راستا انیمیشن های روشهای صرفه جویی در بین دانش آموزان مدرسه نمونه دولتی اسوه شهرستان ورامین به نمایش گذاشته شد.

وی اظهارداشت:در این برنامه فرهنگی با بکارگیری از مولتی مدیا و انیمیشن آموزشی ، منابع آبی درایران و خصوصاً در شهرستان ورامین و روشهای صحیح مصرف آب برای دانش آموزان تصویرسازی شد.

محمدیان با اشاره به استقبال بی نظیر دانش آموزان از این فعالیت هنری- تصویری ،خاطرنشان کرد: دانش آموزان مدرسه اسوه ورامین پس از آگاهی از وضعیت منابع آبی در زمینه فرهنگ مصرف بهینه این مایه حیاتی با شرکت آبفای جنوب شرقی هم پیمان شدند.

/ 0 نظر / 22 بازدید