بازدید مشاوران جوان وزارت نیرو از تصفیه خانه هفتم تهران

طی مراسمی مشاوران جوان وزارت نیرو با حضور در محل ساخت تصفیه خانه آب هفتم تهران از نزدیک مراحل پیشرفت و ساخت این پروژه را بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران: در این بازدید مشاورجوان وزیرنیرو،مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران ، مشاوران جوان آبفای کشور و آبفای استان تهران و همچنین مشاورین جوان شرکت های تحت پوشش آبفای این استان حضور داشتند.

در ادامه این گزارش آمده است: مجری پروژه مذکور طی سخنانی ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین، توضیحاتی را در رابطه با مراحل پیشرفت و چگونگی ساخت تصفیه خانه ارائه نمود.

وی درادامه افزود:در حال حاضر تصفیه خانه هفتم از پیشرفت فیزیک خوبی برخوردار بوده و امیدواریم در آینده نزدیک با حسن نظر مسئولین در خصوص تخصیص به موقع اعتبارات شاهد بهره برداری از این پروژه باشیم.

گفتنی است که در پایان این بازدید مشاوران جوان وزارت نیرو از قسمتها و مدول های مختلف تصفیه خانه بازدید کردند.

/ 0 نظر / 3 بازدید