درمنطقه گلشهر باقرآباد

عملیات سه راهگیری و اصلاح شبکه آبرسانی انجام شد

درمحدوده شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران دو عملیات آبرسانی در منطقه گلشهر باقرآباد انجام شد.

مدیر امورآب وفاضلاب باقرآباد دراین باره گفت:با هدف خدمت رسانی مطلوبتر و ارتقای کیفیت آبرسانی به ساکنین منطقه گلشهر،یک مورد سه راه گیری و 300 متر لوله گذاری جهت تقویت فشار شبکه توزیع آب،اجرا گردید.

محمد گودرزی افزود:در این منطقه با اجرای عملیات اصلاح و بازسازی  سیصدمتر از خطوط فرسوده و قدیمی،از  هدر رفت و افت فشار آب جلوگیری شد و لوله های جدید با قطر و جنس مناسب در مدار بهره برداری قرار گرفتند.

وی اضافه نمود:عملیات سه راه گیری در این محله باقرآباد از خط 200 میلیمتری و درکمترین زمان ممکن انجام گرفت.

گودرزی خاطرنشان کرد : با اجرای دو عملیات مذکور،ضمن جلب رضایت مشترکین،فشارشبکه توزیع آب شهری در محله گلشهر  نیز تنظیم و تثبیت شد.

/ 0 نظر / 41 بازدید