طی شش ماهه نخست سال جاری در ورامین انجام شد

اصلاح و بازسازی نزدیک به 7کیلومتر شبکه آبرسانی

نزدیک به هفت کیلومتر از شبکه آبرسانی فرسوده شهر ورامین طی شش ماهه نخست سال 91 اصلاح و بازسازی شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای جنوب شرقی مدیر امور آب و فاضلاب ورامین گفت: با توجه به افزایش آمار حوادث و شکستگی در برخی نقاط شبکه توزیع آب شهری ورامین هفت کیلومتر از شبکه فرسوده و قدیمی که دچار شکستگی مکرر می شد اصلاح و نوسازی شد.

سید عزت ا... موسوی در ادامه توضیح داد :جهت اجرای این عملیات نقاط فرسوده آبرسانی شهر مورد شناسایی قرار گرفته وبا اجرای چند عملیات لوله گذاری از شبکه توزیع خارج و لوله هایی از جنس پلی اتیلن در اقطار مختلف در مدار بهره برداری قرار گرفتند.

وی در پایان افزود: با اجرای این مقدار عملیات اصلاح ونوسازی شبکه  انتظار می رود ضمن جلوگیری از هدر رفت آب آشامیدنی در کوچه و خیابانهای شهر ،آمار حوادث شبکه توزیع آب شهری در ورامین به طور محسوسی کاهش یابد.

/ 0 نظر / 4 بازدید