مدیرعامل شرکت آبفای جنوب شرقی خبر داد

 اجرای بیش از 22کیلومتر خطوط انتقال آب در شهرهای تحت پوشش

طی سال گذشته 22کیلومتر خطوط انتقال آب در شهرهای تحت پوشش خدماتی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران اجرا گردید.

مهندس منصور جنتی ضمن اعلام خبر فوق اظهار داشت: با هدف ارتقای کیفیت آبرسانی به شهروندان محترم جنوب شرق استان تهران وبه منظور افزایش ظرفیت آبرسانی به شبکه توزیع آب شهری 22کیلومتر خطوط انتقال آب با استفاده از لوله های چدن داکتیل در اقطار بالا طی سال 90 در شهرهای تحت پوشش آبرسانی شرکت انجام شد.

مدیرعامل شرکت آبفای جنوب شرقی در ادامه توضیح داد:با اجرای خطوط انتقال آب مشکل چندین ساله افت فشار آب در برخی از شهرها رفع گردیده و کیفیت سطح خدمات آبرسانی به مشترکین تحت پوشش به حد مطلوب رسیده است.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید