درمحدوده آبفای جنوب شرقی

انجام عملیات اتصال خط 600 میلی متری انتقال آب به مخزن ورامین

 

انجام عملیات اتصال خط 600 میلی متری چدن داکتیل انتقال آب به مخزن 15 هزارمترمکعبی ورامین به ورودی مخزن به قطر 500 چدن باموفقیت انجام شد.

مدیرامورآب وفاضلاب ورامین بااعلام این خبر اظهارداشت:خط اصلی 600 میلی متری انتقال آب تعدادی از چاههای تامین کننده آب آشامیدنی شهرورامین درسال های گذشته به صورت غیراصولی و توسط لوله ای به قطر 200 میلی متر به مخزن 15 هزارمترمکعبی شهرمتصل گردیده  که این امرمشکلات فراوانی رابرای تولید وانتقال آب در برداشت.

مهندس عزت ا... موسوی افزود : تعویض واصلاح مهندسی اتصال این خط به مخزن ازچند نظرمشکل وحساس می نمودچرا که تنها  خطوط اصلی انتقال آب به شهر ورامین بوده وبه دلیل قطر بالا وحجم آبی که درآن جریان داشت و فاصله خیلی کم دو خط با قطر بالاانجام هرگونه عملیاتی روی آن مستلزم صرف چندساعت زمان وبه دنبال آن قطع طولانی مدت آب آشامیدنی شهر بود.

وی ادامه داد: بنابراین باتوجه به حساسیت های ذکرشده ،با برنامه ریزی دقیق عملیات اجرایی محل اتصال خط انتقال به مخزن باهمت وتلاش مضاعف پرسنل این امورظرف کوتاه ترین زمان ممکن وبدون قطع آب و  افت فشاردرشبکه باموفقیت به اتمام رسید.

/ 0 نظر / 3 بازدید