مدیرعامل آبفای جنوب شرقی خبر داد

اجرای هفت کیلومتر از خط انتقال ماملو

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران از اجرای هفت کیلومتر خط انتقال آب سد ماملو به شهرستانهای ورامین و پاکدشت خبر داده است.

مهندس منصور جنتی با مثبت ارزیابی کردن پیشرفت این پروژه،اظهار داشت: اجرای خط انتقال ماملو اولین گام شرکت جهت بهره برداری از آبهای سطحی به منظور تامین آب شرب مورد نیاز شهروندان محترم جنوب شرق استان تهران می باشد به همین لحاظ این طرح ضمن این که از اهمیت خاصی برخوردار بوده، با اجرای آن مشکلات تامین آب منطقه نیز برطرف می شود.

جنتی در ادامه با اشاره به این که طرح مذکور با حسن نظر مسئولین کشوری تامین اعتبار گردید،افزود: در حال حاضر 7 کیلومتر از این خط انتقال با استفاده از لوله چدن داکتیل به قطر هزار میلیمتر تا پایان سال مالی 90 اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت آبفای جنوب شرقی در پایان ضمن بیان این مطلب که تا پایان سال جاری تصفیه خانه سد وارد مدار بهره برداری می شود،ابراز کرد: امیدواریم بتوانیم از محل فاینانس بخش های دیگری از خط انتقال ماملو را مطابق با برنامه زمانبندی شده اجرا نمائیم.

/ 0 نظر / 3 بازدید