درمحدوده شرکت آبفای جنوب شرقی استان تهران

عملیات لوله گذاری هزار متر خط انتقال آب در شهرک قیامدشت به پایان رسید

در شهرک قیامدشت یکی از مناطق تحت پوشش خدماتی شرکت آب وفاضلاب جنوب شرقی استان تهران یک کیلومتر خط انتقال آب اجرا گردید.

سرپرست اداره آب وفاضلاب قیامدشت گفت: به منظور انتقال آب دوحلقه چاه به مخزن و شبکه توزیع آب شهری طی دو عملیات اجرایی جداگانه بیش از یک کیلومتر خط انتقال در شهرک قیامدشت اجرا شده است.

مرتضی علیکائی  در ادامه توضیح داد: در یک مرحله با استفاده از لوله ای به قطر 500میلیمتر ازجنس چدن داکتیل پانصد متر از این خط اجرا گشته ودر مرحله دیگر با بکار گیری لوله پلی اتیلن 200میلی متری ششصد متر دیگر ازاین پروژه آبرسانی اجرا گردید.

/ 0 نظر / 3 بازدید