روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

سایت های مهم

وزارت خانه ها:

ا استانداری ها

فرمانداری ها

 

 

 

 

 

سایت های دولتی:

سایت رهبری

-سایت آبفای کشور

-سایت آبفای استان تهران

 

سفارت خانه ها

 

شهرداری ها

 

 

 

 

 

 

 

 

روزنامه ها

 

 

 

 

 

 


 

 

ناشران:
ناشران ايران

کتاب و ناشران
نشر الکترونيک
انتشارات سروش

جامع ناشران ايران
مجمع ناشران الکترونيك
موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی
موسسه تدوين و نشر آثار علامه جعفری

نشريه نامه

نشريه پرسمان
نشريه الكترونيكي سبزينه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

دانشگاه ها

 

علوم پزشكي:

 

 

دانشگاه آزاد

 

 

پيام نور

 

 

دانشگاه های خارج از ایران:

 

 

مدرسه ها

دبرستان های دخترانه

دبیرستان های پسرانه

مدارس تهران:

 

سایر شهر ها:

 

 

عنوان اخبار روز از سايت سرخط

 

 

 

 

 

 

تلوزيون ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شركتهاي آب و فاضلاب شهري

1

شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي

http://www.abfa-azarbaijan.ir

2

شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان غربي

http://www.wa-abfa.ir

3

شركت آب و فاضلاب استان اردبيل

http://www.abfa-ardabil.co.ir

4

شركت آب و فاضلاب استان اصفهان

http://www.abfa-esfahan.com

5

شركت آب و فاضلاب استان ايلام

http://www.abfailam.ir

6

شركت آب و فاضلاب استان بوشهر

http://www.abfa-bushehr.ir

 

استان تهران:

 

7

شركت آب و فاضلاب استان تهران

http://www.tpww.co.ir

8

شركت آب و فاضلاب جنوب شرق استان تهران

http://seast.tpww.co.ir

9

شركت آب و فاضلاب جنوب غرب تهران

http://swest.tpww.co.ir

10

شركت آب و فاضلاب شرق استان تهران

http://east.tpww.co.ir

11

شركت آب و فاضلاب غرب استان تهران

http://west.tpww.co.ir

12

شركت آب و فاضلاب شهرها و شهرك‌هاي غرب تهران

http://wtown.tpww.co.ir

13

شركت فاضلاب تهران

http://ts.tpww.co.ir

 

شهر تهران:

 

14

شركت آب و فاضلاب شهر تهران

http://tww.tpww.co.ir

15

شركت آب و فاضلاب منطقه 1 تهران

http://t1ww.tpww.co.ir

16

شركت آب و فاضلاب منطقه 2 تهران

http://t2ww.tpww.co.ir

17

شركت آب و فاضلاب منطقه 3 تهران

http://t3ww.tpww.co.ir

18

شركت آب و فاضلاب منطقه 4 تهران

http://t4ww.tpww.co.ir

19

شركت آب و فاضلاب منطقه 5 تهران

http://t5ww.tpww.co.ir

20

شركت آب و فاضلاب منطقه 6 تهران

http://t6ww.tpww.co.ir

21

شركت آب و فاضلاب استان چهار محال و بختياري

http://www.abfa-chb.ir

22

شركت آب و فاضلاب استان خراسان رضوي

http://www.abfakhorasan.ir

23

شركت آب و فاضلاب استان خراسان شمالي

http://www.abfa-nkh.ir

24

شركت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبي

http://www.abfa-khj.ir

25

شركت آب و فاضلاب استان خوزستان

http://www.abfakhz.ir 

26

شركت آب و فاضلاب استان زنجان

http://www.znabfa.com

27

شركت آب و فاضلاب استان سمنان

http://www.sww.ir

28

شركت آب و فاضلاب استان سيستان و بلوچستان

http://www.abfasb.ir 

29

شركت آب و فاضلاب استان فارس

http://www.abfa-fars.ir

30

شركت آب و فاضلاب استان قزوين

http://abfaqazvin.com

31

شركت آب و فاضلاب استان قم

http://www.abfa-qom.ir

32

شركت آب و فاضلاب استان كردستان

http://www.abfa-kordestan.ir 

33

شركت آب و فاضلاب استان كرمان

http://www.abfakerman.ir

34

شركت آب و فاضلاب استان كرمانشاه

http://www.abfaksh.ir

35

شركت آب و فاضلاب استان كهكيلويه و بويراحمد

http://www.abfa-kb.ir

36

شركت آب و فاضلاب استان گلستان

http://www.abfagolestan.ir

37

شركت آب و فاضلاب استان گيلان

http://www.abfa-guilan.ir

38

شركت آب و فاضلاب استان لرستان

http://www.abfa-lorestan.ir

39

شركت آب و فاضلاب استان مازندران

http://www.abfa-mazandaran.ir

40

شركت آب و فاضلاب استان مركزي

www.abfamarkazi.ir

41

شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان

http://www.abfahormozgan.com

42

شركت آب و فاضلاب استان همدان

http://www.hww.ir

43

شركت آب و فاضلاب استان يزد

http://www.abfayazd.com

44

شركت آب و فاضلاب اهواز

http://www.aww.co.ir 

45

شركت آب و فاضلاب شيراز

http://www.abfa-shiraz.ir

46

شركت آب و فاضلاب كاشان

http://www.abfakashan.ir

47

شركت آب و فاضلاب مشهد

http://www.abfamashhad.ir